دیدار خامنه‌ای با خانواده مأمور انتظامی کشته شده در ماجرای سرکوب دراویش

محمد علی بایرامی، یکی از مأموران انتظامی جمهوری اسلامی بود که در گلستان هفتم در درگیری با دراویش گنابادی جان خود را از دست داد.