انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه: نتیجه معلوم است

رسانه‌های داخلی منتقد در روسیه، انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه را «مراسم ابقای تمام عمر پوتین در قدرت»، «سیرک سیاسی» و «نمایش قدرت پوتین» عنوان کرده اند.