عملیات نظامی مشترک ترکیه و عراق علیه کردها همزمان با پایان عملیات «شاخه زیتون»

دولت ترکیه راهکاری برای تمکین از آمریکا یافت. وزیر خارجه ترکیه از یک توافق نظامی با دولت مرکزی عراق علیه نیروهای حزب کارگران کردستان بعد از انتخابات پارلمانی در این کشور خبر داد.