ناامیدی از غرب: گردش ایران به شرق

ایران نفت را به هند و چین ارزان‌تر می‌فروشد تا مشتریان خود در آسیا را حفظ کند و در صورت بازگشت تحریم‌ها جایگزینی برای مبادله تجاری و فروش نفت داشته باشد.