یک میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند

بیش از یک میلیون کودک در ایران فاقد اوراق هویتی و شناسنامه‌اند، چون پدری غیر ایرانی دارند. یک نماینده مجلس می‌گوید: تابعیت ایرانی حق این افراد است.