کناره‌گیری جنتی از امامت جمعه پس از یک ربع قرن

احمد جنتی در نامه‌ای به رهبر ایران با تشکر از «اعتماد و عنایات» او از امامت جمعه تهران استعفا داده و با استعفای او موافقت شده است.