Share

بازار تجریش این روزها در آستانه نوروز حال و هوای دیگری دارد. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گروهی از زنان ایرانی را در حال رقص و شادمانی نشان می‌دهد.

Share