ربیعی با اختلاف یک رأی وزیر ماند

وزیر کار در مجلس شورای اسلامی استیضاح شد. ربیعی به ناتوانی دولت در مهار فقر و ایجاد اشتغال و همچنین به بحران صندوق‌های بازنشستگی اعتراف کرد.