پرستو فروهر و تجربه ۲۰ سال دادخواهی:‌ دستگاه قضایی بزرگ‌ترین مانع پیشبرد دادخواهی در ایران

پرستو فروهر با اشاره به تنگناها و دشواری‌های دادخواهی در ایران با توجه به نحوه عملکرد قوه قضاییه معتقد است حتی اگر یک دستگاه قضایی به استیفای حقوق قانونی شهروندان تعهد داشته باشد، باز هم دادخواهی با آگاه‌سازی، حساس‌سازی و ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی می‌تواند در نهادینه شدن مسئولیت و شهامت اجتماعی مؤثر باشد و از بی‌تفاوتی شهروندان در برابر حق‌کشی و تجاوز جلوگیری کند.