پرسش «احمدی‌نژادی‌ها» درباره دخالت سپاه پاسداران در سوریه

درگیری بین محمود احمدی‌نژاد و طرفدارانش با حکومت با به زندان افتادن حمید بقایی وارد مرحله تازه‌ای شده است: قهرمان‌زدایی از قاسم سلیمانی.