استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس رأی نیاورد

محمود حجتی در جلسه استیضاح، عملکرد وزارتخانه خود را مثبت دانست و پروژه‌های انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی طی ۶ سال گذشته را نسبت به چهار دهه گذشته بی‌سابقه خواند.