احمدی‌نژاد: عناصر حکومتی، آشکارا از مسیر ملت جدا شده‌اند

احمدی‌نژاد در پی زندانی‌شدن یار دیرین‌اش حمید بقایی در بیانیه شدیدالحنی کل مسئولان دستگاه قضائی را فاسد خوانده و گفته است همه جناح‌های حکومتی به دنبال تثبیت سلطه خود بر کشور و منابع ثروت‌اند.