بریتانیا ۲۳ دیپلمات روس را اخراج می‌کند

دامنه پرونده سوءقصد به جان جاسوس روس در خاک بریتانیا به جنگ داخلی سوریه هم کشید. ناتو بیانیه داد، شورای امنیت تشکیل جلسه می‌دهد.