حمایت آمریکا از ترزا می در برابر روسیه

ماجرای سوءقصد به جاسوس دوجانبه روس در خاک بریتانیا به یک بحران دیپلماتیک جهانی تبدیل شد: اقدامات سخت‌گیرانه‌تر بریتانیا نسبت به روسیه با حمایت آلمان و آمریکا در پیش است.