درگیری احمدی‌نژادی‌ها با قوه قضاییه “آتشین” شد

حمید بقایی می‌خواست خود حکم حبسش را در برابر سفارت انگلیس آتش بزند. اسفندیار رحیم مشایی این کار را به جای او انجام داد.