روسیه ۲۳ دیپلمات بریتانیایی را اخراج می‌کند

سفیر روسیه در بریتانیا اعلام کرده که تصمیم وزیر خارجه روسیه نخستین گام برای اعمال حداکثر فشار دیپلماتیک بر لندن است. ماجرای اسکریپال با سوریه هم بی‌ربط نیست.