دستمزد ۹۷: مذاکرات به نتیجه نرسید

اختلاف‌نظرهای جدی کارفرمایان و کارگران در باره حداقل دستمزد ۹۷ پابرجاست، دولت هم به ظاهر می‌خواهد میانه را بگیرد و رضایت هر دو را جلب کند.