نامه احمدی‌نژاد به قاسم سلیمانی: شریک این ظلم بزرگ نشوید

احمدی‌نژاد و یارانش همچنان قصد دارند پای فرمانده قدس سپاه را به مناقشه خود با دستگاه قضایی بکشانند. احمدی‌نژاد از قاسم سلیمانی خواسته در برابر بازداشت بقایی سکوت نکند.