نوروز و وعده‌ای که‌ تحقق نیافت: آزادی دانشجویان در بازداشت

۵ دانشجوی دانشگاه تهران همچنان در بازداشت هستند. به وعده‌های مشروط برای آزادی هم نمی‌توان اعتماد کرد. کسانی که درباره‌شان اطلاع‌رسانی نمی‌شود، معمولا با احکام سنگین‌تری مواجه می‌شوند.