کرملین: از اتهام لندن به پوتین جا خوردیم

وزیر خارجه بریتانیا، رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که به دستور او حمله با ماده سمی در خاک بریتانیا انجام شده. کرملین می‌گوید این سخن به معنای نقض قواعد دیپلماسی است.