کشاورزان معترض به امام جمعه اصفهان پشت کردند

امام جمعه شهر که تلاش می‌کرد کشاورزان معترض به انتقال حق‌آبه‌شان را آرام کند وعده به رحمت الهی داد. کشاورزان شعار می‌دادند: «رو به میهن، پشت به دشمن».