تهران وضع هرگونه تحریم از سوی اروپا را «اشتباه محاسباتی» خواند

نماینده آمریکا پس از نشست کمیسیون مشترک برجام گفته «می‌توانیم داخل توافق بمانیم». هیأت ایرانی و آمریکایی در حاشیه آن بر سر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران دیدار کرده‌بودند.