ادامه حملات انتحاری طالبان در کابل: دست‌کم سه غیرنظامی کشته شدند

همزمان با فشار بیشتر بر طالبان برای آغاز مذاکرات صلح این گروه مسئولیت حمله‌ انتحاری دیگری را پذیرفت: چهارمین حمله به کابل در سه هفته اخیر.