Share

یک دستفروش سنگالی دو روز پیش حین تعقیب مأموران پلیس سکته کرد و جان داد. پس از آن معترضان به رفتار پلیس به خیابان‌های مادرید ریختند. این اعتراض‌ها جمعه‌شب به خشونت کشیده شد.

تظاهرات در مادرید،‌ جمعه ۱۶ مارس ـ روی بنر نوشته شده: «زنده‌باقی‌ماندن جرم نیست» – منبع:‌ afp

مامه ام‌بگ، مهاجر سنگالی ۳۵ ساله پنج‌شنبه ۱۵ مارس / ۲۴ اسفند قصد فرار از دست پلیس را داشت که بر اثر ایست قلبی درگذشت.

تصویر مامه ام‌بگ روی پلاکاردی در دست یک مهاجر؛‌ روی پلاکارد نوشته شده: «دیگر این قدر نژادپرستی بس است، اروپا!» – منبع: afp

شمار معترضان در مادرید تا هزاران‌ تن برآورد می‌شود. اعتراض‌ها به بارسلونا نیز کشیده شده است.

معترضان در بارسلونا،‌ جمعه – منبع:‌ توئیتر

فعالان چپ،‌ ضدنژادپرستی و حامی حقوق پناهندگان و مهاجران همراه با مهاجران آفریقایی‌تبار همراه یکدیگر در این اعتراض‌ها شرکت کردند. در ادامه چند ویدئو از اعتراض‌ها و درگیری‌های شبانه را مشاهده می‌کنید:

Share