ترکیه: عفرین در کنترل ما است

دست‌کم نیمی از شهر عفرین از کنترل کردها خارج شده است. اردوغان پس از اعلام پیروزی در عفرین، ارتش ترکیه را «آخرین ارتش اسلام» خواند.