آغاز به کار هشتمین نشست جهانی آب با حضور ایران

رضا ردکانیان، وزیر نیروی برای حضور در بزرگترین نشست تخصصی آب در جهان راهی برزیل شده است. برآورد می‌شود ۴۵ هزار تن در این رویداد شرکت کنند.