داستان یک اپلیکیشن موفق: همدم

سخن گفتن، تحقیق، آموزش و آگاهی بخشی در مورد بسیاری از مسایل مربوط به زنان در جامعه ایرانی تبدیل به مساله‌ای ممنوعه شده است. این ممنوعیت هم در زمینه حق و حقوق زنان و هم حتی در رابطه با سلامت و بهداشت آنان وجود دارد. داستان اپلیکیشن همدم، یکی از داستان‌های همکاری فعالین زن و متخصصین فن‌آوری برای شکستن این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها است. همدم در طول یکسال بعد از انتشار، از موفق ترین اپلیکیشن‌های تولید شده در این زمینه محسوب می‌شود.  بر اساس ارزیابی کاربران در سایت گوگل‌پلی این نرم‌افزار چهار و نیم ستاره از پنج ستاره را دریافت کرده است.