بازداشت یکی از بستگان «امپراطور بازار پول ایران» در آمریکا به اتهام پولشویی

علی صدر هاشمی‌نژاد متهم است به انتقال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران. روزنامه‌نگاری در مالت این مدیر بانکی را به پولشویی متهم کرده بود. دافنه کاروانا گالیزیا ترور شد.