سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: نامه کروبی به خامنه‌ای به تداوم حصر انجامید

بهروز نعمتی می‌گوید درخواست مهدی کروبی از خامنه‌‌ای برای پاسخگویی نسبت به اشتباهات رهبری سبب شد که نهادهای امنیتی با آزادی محصوران مخالفت کنند.