نوری همدانی: مردم شعار سال را جدی بگیرند

پس از ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه از مسئولان و مردم خواست به جای کالای خارجی، کالاهای تولید ایران را بخرند.