Share

سازمان ملل متحد نسبت به افزایش گرسنگی شدید و تهدید‌کننده زندگی در جهان هشدار داد.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷، ۱۲۴ میلیون نفر در ۵۱ کشور جهان از گرسنگی حاد رنج برده‌اند.

این تعداد، ۱۱ میلیون نفر بیشتر از شمار گرسنگان حاد در سال ۲۰۱۶ است.

فائو گفته که دلیل افزایش شمار گرسنگان درگیری‌های جدید در جهان و یا تشدید درگیری‌های قبلی بوده است.

افزون بر این خشکسالی‌های پایدار، به‌ویژه در شرق و جنوب آفریقا نیز از عوامل آن عنوان شده است.

ژوزه گرازیانو دا سیلوا، دبیرکل فائو در رم گفت: «اگر بخواهیم به هدف جهانی بدون گرسنگی برسیم باید ارتباط بین گرسنگی و جنگ و درگیری را به رسمیت بشناسیم.»

بیشتر بخوانید:

سازمان ملل: گرسنگی در جهان افزایش یافته است

Share