حمایت اتحادیه اروپا از بریتانیا در پرونده استفاده روسیه از سلاح شیمیایی

اتحادیه اروپا سفیر خود از روسیه را به بروکسل فراخواند. یک اقدام نمادین که ابعاد پرونده استفاده روسیه از سلاح نویچوک در خاک بریتانیا را بزرگ‌تر می‌کند.