اجرای ۳۱ حکم اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۱۷ در ایران

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام‌های در ملاء عام در سال ۲۰۱۷ را در ۱۵ استان کشور ترتیب داده است.