دومین گروه مخالفان اسد غوطه شرقی را ترک می‌کنند

هفت‌هزار تن از اعضا و خانواده‌های فیلق الرحمن از غوطه شرقی به ادلب منتقل خواهند شد. از میان گروه‌های شورشی تنها جیش‌الاسلام در دوما، بزرگترین شهر غوطه شرقی باقی مانده.