سازمان ملل: تخریب روزافزون طبیعت تهدیدی برای منابع آب و غذا و انرژی است

طبق روند کنونی،‌ تا نیمه قرن رودخانه‌های آسیا دیگر ماهی برای صید نخواهند داشت و تا پایان قرن، بیش از نیمی از گونه‌های پرندگان و پستانداران آفریقا منقرض می‌شوند.