دولت بریتانیا از ایران خواست ارسال سلاح به یمن را متوقف کند

وزیر خارجه و وزیر امور توسعه بین‌المللی بریتانیا در بیانیه مشترکی این پرسش را مطرح کرده‌اند: چرا ایران هزینه‌های هنگفتی را خرج ادامه جنگ در یمن می‌کند؟