کشورهای غربی ‌ده‌ها دیپلمات روس را اخراج کردند

۱۴ کشور اروپایی، کانادا و آمریکا حدود ۱۰۰ دیپلمات روس را در ادامه ماجرای «اسکریپال» اخراج کردند. سفارت روسیه در واشنگتن می‌گوید هر اقدامی علیه روسیه پاسخی هم‌سطح خواهد گرفت.