هزاران نفر دیگر از غوطه شرقی خارج شدند

نیروهای دولتی سوریه دایره محاصره غوطه شرقی را تنگ‌تر می‌کنند. ۷۰۰۰ نفر که بیشتر آن‌ها از شورشیان گروه فیلق‌الرحمن و خانواده‌هایشان هستند این منطقه را ترک کرده و به ادلب منتقل شدند.