هشدار وزیر نیرو نسبت به وقوع تنش آبی در شهرهای ایران

ایران سال آبی سختی پیش‌رو دارد. بارندگی‌ها ۴۸ درصد کم شده و تولید برق آبی در تابستان حدود ۴۰۰۰ مگاوات کاهش خواهد داشت. در چنین شرایطی ۱۳ سد جدید بهره‌برداری می‌شود.