اتحادیه اروپا تحریم برنامه موشکی ایران را بررسی می‌کند

بعد از حمله موشکی انصارالله یمن به عربستان سعودی مقاومت کشورهای اتحادیه اروپا در برابر اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران از بین رفت. تحریم‌ها خارج از چارچوب برجام اعمال می شود.