باد شدید کانکس‌های زلزله‌زدگان سرپل ذهاب را واژگون کرد

در این روزها هوای غرب کشور بارانی و با وزش باد شدید است. در چنین شرایط جوی‌ای کانکس‌های زلزله‌زدگان از استقامت و امنیت کافی برخوردار نیستند و باد شدید آن‌ها را واژگون می‌کند.