صندوق‌های بازنشستگی: شاخص ورشکستگی اقتصاد ایران

ع. رمضانیان − اگر در سال گذشته مدام نام مال‌باختگان را می‌شنیدیم، به احتمال زیاد امسال مدام نام بازنشستگان را خواهیم شنید. صندوق‌های بازنشستگی عملا ورشکسته‌اند، چیزی که دولت به آن اعتراف نمی‌کند چون از تأثیر روانی آن می‌هراسد.