حمید بقایی به بیمارستان منتقل شد

محمود احمدی‌نژاد پس از انتشار خبر انتقال بقایی به بیمارستان از حامیان خواست روزانه هزار صلوات بفرستند و ابراز امیدواری کرد که «خودکامگان عبرت لازم را گرفته باشند».