نایب رئیس مجلس: چرا بین احمدی‌نژاد و خاتمی تبعیض قائل می‌شوند؟

مسعود پزشکیان از روحانی خواسته پرونده حصر را به عنوان درآمدی برای بازگشت خاتمی به بدنه حاکمیت را پیگیری کند. او می‌گوید تا عدالت اجرا نشود، اعتراضات خاموش نمی‌شود.