سازمان ملل حمله هوایی به یک مدرسه دینی در قندوز افغانستان را بررسی می‌کند

شاهدان عینی می‌گویند نیروی هوایی افغانستان در حمله به یک مدرسه دینی ده‌ها نفر را کشته است. سازمان ملل از کشته شدن غیرنظامیان در این حمله ابراز نگرانی کرده است.