دنیای اسطوره‌ها و هنر بومیان استرالیا

مهدی نفیسی – ۹۰ اثری که از ساکنان بومی استرالیا در برلین به نمایش درآمد از فرهنگی غنی در یگانگی با طبیعت در جامعه‌ای که طبقه را به رسمیت نمی‌شناسد حکایت دارد.