احمدی‌نژاد: هر کس هر جور اعتراض می‌کند می‌گویید جرم است

محمود احمدی‌نژاد در ویدئوی تازه‌ای از شرایط اداره کشور و بازداشت‌ها انتقاد و از دوستان در بند خود، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی پشتیبانی کرده و آن‌ها را کاملاً بی‌گناه دانسته است.