اعدام کودکان در ایران: مساله را چگونه می‌توان حل کرد؟

عبدالکریم لاهیجی و حسن یوسفی اشکوری در پاسخ به پرسش‌های زمانه درباره اعدام نوجوانان در ایران، مشکل موجود را محصول شرایطی دانسته‌اند که برساخته جمهوری اسلامی است اما میلی به تغییر دادن آن و پایان دادن به اعدام کودکان ندارد.