ارتش سوریه بر غوطه شرقی مسلط می‌شود

باقی‌مانده شورشیان مسلح از شهر دوما با اتوبوس‌هایی به جرابلس در شمال سوریه منتقل می‌شوند. اراده اسد برای تغییر ترکیب جمعیتی سوریه به زودی تحقق می‌یابد.