ابوالفضل قدیانی: نظام اصلاح‌ناپذیر و اصلاح‌طلبیِ تسلیم‌طلبانه عقیم است

او که از امضاکنندگان بیانیه رفراندوم است، می‌گوید فساد فراگیری بر «نظام» حاکم است: خامنه‌ای اگر صداقت دارد، خود را در معرض انتخاب عمومی بگذارد.